ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้คอ ไหล่ ฯ/
อิสิงค์ดาบศหน้า เปนมนุษย์ เขางอกแง่เศียรดุจ ดั่งเนื้อ
ยืนดัดหัตถ์สองยุด กันกดเอวนา คอไหล่ไซ้รั้งเรื้อ โรคร้ายรึงถอย

แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
          พระฤๅษีอิสิงค์ แสดงการดัดตนโดยการยืนตรง ใช้สันหมัดของมือข้างหนึ่งกดไว้ที่เอว ส่วนอีกมือข้างหนึ่งจับยึดข้อมือของมือที่กดที่เอว แล้วออกแรงให้ข้อศอกขืนทิศทางแรงที่จับยึด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย