ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้ไหล่ ท้อง อก ฯ/
นักสิทธิ์สมาบัติสร้าง สร่างเกลศ กาละกุรักข์รบือเดช เพรียกพร้อง
กดผากกดท้ายเกษ บาทขัดคุกแฮ รงับโรคลมไหล่ท้อง อุระด้วยดั่งแผน

แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
           พระฤๅษีกาละทุรักษ์ ได้แสดงท่าฤๅษีดัดตน ด้วยการนั่งคุกเข่า ให้หน้าแข้งทั้งสองข้างไขว้กัน จากนั้น มือข้างใช้หนึ่งกดที่หน้าผาก ส่วนมืออีกข้างหนึ่งกดและบีบนวดบริเวณท้ายทอย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย