ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้แน่นหน้าอก ฯ/
โคดมมหาราชนี้ หนวดยาวยุ่งนา นกกระจาบทะรังราว กะวะไม้
แหงนหน้าท่าเรอหาว ยืนดัดหลังเอย แก้แน่นนาภีได้ อกด้วยดีเหลือ

แก้แน่นหน้าอก
           พระฤๅษีโคตมะ แสดงท่าดัดตนด้วยวิธี การยืนตัวตรง และมือทั้งสองข้าง ท้าวกดเหนือเอว จากนั้นจึงแอ่นอก เงยหน้าหงายไปด้านหลัง และผ่อนลมหายใจออกทางปาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย