ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้แขนขัด ฯ/
ระบือนามโคบุตรก้อง กูณธ์สวรรค์สฤษดิ์เฮย ถอดหัทไทยทศกรรฐ เก็บไว้
ท่าดัดพับเพียบผัน ภักตร์น่อยณแฮ แขนไต่ขัดท้าวให้ หัตถ์บไข้นวดแขน

แก้แขนขัด
       พระฤๅษีโคบุตร แสดงท่าดัดตนด้วยการนั่งพับเพียบ เอาแขนข้างที่ขัด เท้ากดพื้นไว้ และใช้แขนอีกข้างหนึ่งบีบนวดบริเวณต้นแขนด้านใน ของแขนข้างที่ขัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย