ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้ตะคิว มือ เท้า ฯ/
อัคนีเนตร์นัอัค คีโชนเนตรฤๅ ยืนแย่หย่างยักษโขน ออกเต้น
กางกรกดสองโคน ขานีดเน้นนอ แก้ตะคิวริ้วเส้น แต่แข้งตลอดแขน

แก้ตะคิว มือ เท้า
         พระฤๅษีอัคนี แสดงการดัดตนโดยการยืนและย่อตัว มือทั้งสองข้างออกแรงกดลงบนโคนขา สูดลมหายใจให้ลึกถึงท้องน้อย กลั้นลมหายใจ แล้วกดน้ำหนักตัวทั้งหมดผ่านมือทั้งสองข้างสู่โคนขา จากนั้นจึงคลายกำลัง และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย