ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้เข่า ขา ฯ/
อิษิสิงค์หน้ามฤค ฌาณมอดม้วยแฮ สลบเพื่อนนางฟ้ากอด ท่านนั้น
ฟื้นองค์ครั่นครางออด ขาไหล่ขัดเอย ยืนย่อบาทบีบคั้น เข่าโคนขา

แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
         พระฤๅษีอิสิสิงค์ แสดงท่าดัดตนท่านี้ โดยการยืน และให้เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน จากนั้นย่อตัวลง กลั้นลมหายใจและออกแรงกดลงบริเวณต้นขา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย