ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

แก้ลมในเท้า ฯ/
อัศทิสนั่งแอ่นเอี้ยว องค์แปร ทับแค่นขาหนึ่งเฉ เฉียดล้ม
กรขวากดอกเอ เอียงเหยียดซ้ายเอย แก้เจ็บบาทบก้ม ภักตร์พลิ้วแพลงหงาย

แก้ปวดเมื่อยเท้า
         พระฤๅษีอัศทิศ แสดงท่าการดัดตนด้วยการนั่งทับเท้าข้างหนึ่งไว้ แล้วเหยียดเท้าอีกข้างหนึ่งให้ตรง จากนั้นใช้มือข้างเดียวกับเท้าที่ถูกทับ เท้ากดพื้นไว้ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งกดบริเวณใต้ราวนม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย