Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ฤๅษีดัดตน

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว
แก้โรคเรื้อรังบริเวณคอ ไหล่
แก้เคล็ดขัดยอกไหล่ ท้อง และอก
แก้แน่นหน้าอก
แก้ปวดเมื่อยตามแนวกระดูกสันหลัง
แก้แขนขัด
แก้ปวดท้อง สบักจม
แก้ลมชักปากเบี้ยว ลิ้นตาย เท้าเหน็บ มือเหน็บ
แก้ตะคิว มือ เท้า
แก้เข่าขัด
แก้ปวดเมื่อยเข่า และขา
แก้ปวดเมื่อยเท้า

         ในอดีตกาลไทยเรามีการบริหารร่างกายแก้โรคลมและปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมทั้งการบำรุงรักษาสุขภาพ และยกระดับจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมเรียกว่า "ฤๅษีดัดตน" ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทั้งมรดกและภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการทำฤๅษีดัดตน จึงทรงโปรดให้มีการจารจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนฯ ในขณะที่มีการบูรณปฎิสังขรวัด โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้กวีที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นเขียนโคลงอธิบาย การทำฤๅษีดัดตนในแต่ละท่าอีกด้วย
          ทำให้มรดกทางวิชาการประจำชาติแขนงนี้ ยังคงอยู่จวบจนปัจจุบัน จากคุณประโยชน์ที่หลากหลายจึงนับได้ว่าการทำฤๅษีดัดตน ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย เป็นเสมือนหนทางแห่งความสมบูรณ์ของสุขภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com