ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สื่อเสียงไทย

3

เรืองอร่ามงามระยิบทิพย์แห่งศิลป์
โศลกรินสัมผัสแผ่วเสียงแว่วหวาน
กรุ่งกริ่ง แก้วกระดึงกังสดาล
ดื่มด่ำธรรมวิมานบันดาลใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสองส่องแสงสุข
ลอยกระทงแสนสนุกทุกแห่งหน
เสียงโทนกลองร้องรำย้ำกมล
ชื่นสายชลชีวิตไทยในเทศกาล

ทั่วไทยใกล้ชิดทุกทิศที่
กริ๊งกริ๊ง เสียงนี้ในหมู่บ้าน
สื่อสารสัมพันธ์ทันเหตุการณ์
สบายใจใช้บริการ สื่อสารไทย

<< ย้อนกลับ

จิระนันท์ พิตรปรีชา : ร้อยกรอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย