ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สื่อเสียงไทย

       รูป รส กลิ่น เสียง คือสัมผัสแห่งโลกภายนอกที่ปลุกเร้าร้อยเรียงจิตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ภายในจิตใจมนุษย์ เสียงมักถูกละเลยมองข้ามความสำคัญ เมื่อเทียบกับสื่อสัมผัสอื่นๆ เรามักเพิกเฉยต่อสรรพสำเนียงอันคุ้นชิน และอาจจะรำลึกได้ก็ต่อเมื่อ เสียงนั้นได้ขาดหายไปจากชีวิต บางครั้งเรารู้สึกถวิลหาอาวรณ์ถึงวัยเยาว์เมื่อได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูก หรือเสียงหัวเราะไร้เดียงสาของเด็กๆ และบ่อยครั้งที่เราคิดถึงบ้าน ขึ้นมาจับใจ เพียงเพราะได้ยินเสียงขลุ่ย เสียงแคนหรือเสียงอื่นๆ ที่เคยคุ้นใจในอดีต
        แผ่นดินคือบ้านเกิด เราเติบโตมาท่ามกลางสรรพสำเนียงอันบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำถิ่น เสียงไก่ขันยามเช้า เสียงนักเรียนเข้าแถวร้องเพลงชาติ เสียงเจรจาซื้อขายในตลาดสด เสียงกบเขียดร้องระงมในท้องนาหลังฝน เหล่านี้คือสื่อสารภาษาใจ ที่โยงใยผูกพันจิตวิญญาณของเราเข้ากับวิถีชีวิต ชุมชน และธรรมชาติรอบตัว ถ้าลองตั้งใจฟังจะรู้สึกได้ทันทีว่า สื่อเสียงไทย ที่เราไม่เคยรู้สึกสะดุดหูสะดุดใจนั้น แท้จริงแล้วมีความหมายต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา ในฐานะคนไทยอย่างลึกล้ำ

เจื้อยแจ้วแว่วกระชั้นไก่ขันก้อง
ร่ายทำนองรุ่งระวีเริ่มปีใหม่
ทุกท้องทุ่งคุ้งคลองครรลองไทย
ทุกเรือนใจใสสดับรับทิวา

ยลแย้มแซมประดับสลับสี
แหวกว่ายสายนทีเรือบุปผา
เสียงพร่ำร้องเพรียกเรียกเร่มา
ซื้อขายเจรจาแจ้วจำนรรจ์

กระดึงดังกังวานไหวในท้องทุ่ง
สัญญาณมุ่งจุดหมายให้สร้างสรรค์
รดแผ่นดินรินน้ำแรงร่วมแบ่งบัน
ฟื้นฝันโลกสวยอำนวยพร

"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
เสียงสดใสในประกายสายแดดอ่อน
เพลงแผ่นดินถวิลค่าเอื้ออาทร
ทุกวรรคตอนตรึงใจกล่อมวัยวัน

อ่านต่อ >>>

จิระนันท์ พิตรปรีชา : ร้อยกรอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ