สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


อธรรมปราบอธรรม

ทุกสิ่งก่อประโยชน์ได้ถ้ารู้จักนำมาใช้ ทรงแนะวิธีการธรรมชาติที่ง่ายและปนะหยัด โดยใชัผักตบชวาดูดซับสิ่งสกปรกออกจากน้ำและยังสามารถนำผักตบชวามาทำปุ๋ย หรือเชื้อเพลิงได้ และใช้ควบคู่เทคโนโลยี่ที่ทรงคิดค้นเพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วย กังหันน้ำชัยพัฒนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย