สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์

แนวทางที่ทรงวางไว้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า โดยดำเนินการปลูกป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ผล และป่าไม้เชื้อเพลิง ไม่ว่าชนิดใดต่างให้ประโยชน์ 4 ที่สำคัญคือ อนุรักษ์ดินและน้ำ และคงความชุ่มชื้อเอาไว้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย