สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


แกล้งให้ดินเปรี้ยว

วิธีแก้ไขดินเปรี้ยว คือ เร่งปฎิกิริยาของกรดกำมะถันในดินให้เร็วขึ้น เพื่อให้ดินเปรี้ยวจนถึงที่สุด จากนั้น จึงทำการปรับปรุงดินโดยควบคุมระบบน้ำใต้ดิน ใช้ปูนผสม 1-4 ตันต่อไร การใช้น้ำชะล้าง และเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยกลับฟื้นคืนสภาพให้ทำการเพาะปลูกได้อีกครั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย