สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี

ขั้นตอนการทำฝนหลวง ที่ทรงกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักปฎิบัติ ขั้นแรกโปรยสารเคมีให้ก่อตัวเป็นเมฆ จากนั้นจึงสร้างหรือเลี้ยงให้เจริญเติบโต ขั้นสุดท้าย เป็นการโจมตีกลุ่มเมฆฝน ให้เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย