สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


โรงเรียนพระดาบส

การนำเอาวิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาของสำนักพระดาบส ในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้ โดยจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบ ให้ผู้ที่ตั้งใจเรียนรู้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ฝึกอาชีพ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการอบรมให้ปฎิบัติศีลธรรมอันดี สามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย