สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

วิถีทางธรรมชาติง่ายๆ ซึ่งพื้นที่บางแห่งไม่ต้องปลูกต้นไม้ก็ขึ้นเอง เพียงอย่ารังแก และรบกวน ถ้าจะปลูกให้ปลูกเป็นแบบธรรมชาติ อย่าไปปอกเปลือก ซึ่งหมายถึงการแผ้วถางหน้าดิน และพืชพันธุ์ไม้อื่นจนหมด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย