สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


เส้นทางเกลือ

โรคคอหอยพอกเนื่องจากขาดสารไอโอดีน พบมากในท้องที่ทุรกันดาร ทรงวางแนวทางช่วยเหลือโดยนำเกลือผสมไอโอดีน ไปแจกจ่ายแก่ราษฎร และสำรวจเส้นทางเกลือว่ามาจากไหน เพื่อนำไอโอดีนไปเติมในต้นทางการผลิตทั่วทุกแหล่งของประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย