สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


โครงการแก้มลิง

พฤติกรรมของลิงเวลากินกล้วย มักเก็บตุนไว้ที่แก้ม ที่มาของแนวคิดที่ทรงใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯด้วยการควบคุมปริมาณน้ำและผันน้ำส่วนเกินไปเก็บไว้ในบ่อขนาดใหญ่ แล้วอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ช่วยระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย