สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


สวนสองแสน

สถานีทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เบื้องต้น สองแสนบาทอันเป็นที่มาของชื่อโครงการและได้ขยายงานด้านการเกษตรสู่ชาวเขา ให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวได้และทำให้การปลูกฝิ่นลดลงในที่สุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย