สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


ขาดทุนคือกำไร

โครงการพระดำริบางโครงการมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้ต้องลงทุนและลงแรงเป็นอันมาก หากมองจากผลสำเร็จ นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้นค่า ซึ่งส่งผลเป็นกำไร ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย