ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบพระธาตุเจดีย์

เครื่องเคลือบเผา เวียงกาหลงสมัยลานนา อายุประมาณ 700 ปี ได้รับอิทธิพลรูปแบบจากธาตุหรือเจดีย์ อันเป็นแบบอย่างงานสถาปัตยกรรม อันงดงามล้ำค่าของอาณาจักรลานนา

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย