ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

04.gif (16196 bytes)

ไถ้

หัตถกรรมที่มีการใช้ในทุกภาคของประเทศ จะแตกต่างกันในลวดลายและรูปแบบ ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ทอขึ้น มีใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเป็นถุงผ้าฝ้ายปากแคบเรียวยาว มีเชือกผูกปากถุงและเอาไว้เคีนยเอว ลวดลายที่ละเอียดอ่อนของการถักสาน บอกถึงความวิริยะอุตสาหะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย