ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบบ้านตุ๊กตา

ดินเผาไม่เคลือบจากศรีสัชนาลัย สมัยสุโขทัย จากแบบที่เรียบง่าย และทำลายขูดเขียนไว้ บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นงานที่ทำขึ้นสำหรับใช้เอง ในลักษณะที่พ่อทำให้ลูกด้วยความรักและอารมณ์ขัน เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยในการอดออม สื่อเชื่อมให้เห็นถึง ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย