ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบโบสถ์วัด

ดินเผาไม่เคลือบ สมัยสุโขทัย ได้รับรูปแบบมาจากโบสถ์มหาอุด ที่มีทางเข้าเพียงทางเดียว เหมาะสำหรับปลุกเสกพระ เครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าเป็นโบสถ์ที่จะทำให้ของขลังมีประสิทธิ อยู่ยงคงกระพัน และแคล้วคลาด จึงเป็นสัญญาลักษณ์ของการเพิ่มพูนเงินทองเพียงด้านเดียว และแคล้วคลาดจากการขโมย นับเป็นความชาญฉลาด เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้อดออม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย