ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบตึก

สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรุนแรงในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ทำที่ออมเงินในรูปตึกยุโรป ส่วนกุญแจรูปสุนัขได้แบบมาจาก วิถีชีวิตคนไทยที่เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน นับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย