ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบเครื่องเรือน

หัตถกรรมจากภาคเหนือในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นหีบไม้ออมเงิน ที่แสดงชั้นเชิงฝีมือช่างด้วยการใช้ลิ่มเข้าไม้ โดยไม่ใช้ตะปู พร้อมฝีมือถักหวายที่มือจับ นับเป็นที่เก็บออมที่แสดงให้เห็น ความประณีตละเอียดอ่อนของงาน ที่ใช้วัสดุและฝีมือในท้องถิ่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย