ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบกำปั่นเก็บเงิน

รูปแบบจำลอง อายุประมาณ 80-90 ปี ลักษณะเป็นหีบเหล็กแข็งแรง ไว้สำหรับเก็บเงินและของมีค่า โดยได้รูปแบบมาจากกำปั่น ที่มาพร้อมเรือสำเภา ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย