ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบกระบอกไม้ไผ่

จากลานนา อายุประมาณ 100 ปี ธรรมชาติให้ทุกอย่าง รวมทั้งเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของคนเรา เป็นต้นแบบของที่เก็บเงินแบบนี้ โดยเฉพาะเพิ่มเติมการแกะสลักลวดลาย ลงรักน้ำเกลี้ยง สีแดง-ดำ   ถือเอาวัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างงดงาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย