ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบ 12 นักษัตร

ดินเผา มีอายุประมาณ 50 ปี นับว่าเป็นความชาญฉลาด ที่ปลูกฝังให้เกิดความรัก ในการเก็ยออมแก่ลูกหลาน โดยใช้ความเชื่อเรื่องสัตว์ประจำปีเกิดเป็นสื่อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย