ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน

แบบกระเป๋าเงิน

ลักษณะการเก็บเงินที่สามารถพกพาได้สะดวก ในสมัยรัชกาลที่ 7 ถักด้วยเส้นเงินมีลักษณะคล้ายการถักเสื้อเกราะ ของนักรบยุโรปโบราณ เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้มีรูปแบบงดงาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย