ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

           การออม เป็นวัฒนธรรมร่วมของมนุษย์ชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนเรา เงินออมนับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ทั้งเป็นหลักประกันอันมั่นคงสำหรับชีวิตในอนาคต วัฒนธรรมการเก็บออมและรักษาไว้ให้ตลอดปลอดภัยจึงเกิดขึ้น รูปแบบและกลวิธีการออมจากครั้งอดีตกาล จวบจนปัจจุบันแฝงเร้นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญา การมีอารมณ์ขัน การให้คุณค่าและวิถีชีวิตคนไทยแต่ละยุคสมัยไว้อย่างเต็มเปี่ยม การออมจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จนมาถึงปัจจุบันนี้ สถาบันการเงินได้เข้ามามีบทบาท โดยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการระดทเงิน และสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย