Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วัฒนธรรมการออม

           การออม เป็นวัฒนธรรมร่วมของมนุษย์ชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนเรา เงินออมนับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ทั้งเป็นหลักประกันอันมั่นคงสำหรับชีวิตในอนาคต วัฒนธรรมการเก็บออมและรักษาไว้ให้ตลอดปลอดภัยจึงเกิดขึ้น รูปแบบและกลวิธีการออมจากครั้งอดีตกาล จวบจนปัจจุบันแฝงเร้นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญา การมีอารมณ์ขัน การให้คุณค่าและวิถีชีวิตคนไทยแต่ละยุคสมัยไว้อย่างเต็มเปี่ยม การออมจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จนมาถึงปัจจุบันนี้ สถาบันการเงินได้เข้ามามีบทบาท โดยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการระดทเงิน และสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

แบบพระธาตุเจดีย์
ไถ้
แบบบ้านตุ๊กตา
แบบโถกระปุก
แบบโบสถ์วัด
แบบตึก
แบบเครื่องเรือน
แบบกำปั่นเก็บเงิน
แบบกระบอกไม้ไผ่
แบบ 12 นักษัตร
แบบกระเป๋าเงิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com