ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ความฝัน

คำทำนายฝันที่เป็นคำกลอน

พรหม…ฝันเห็นท้าวมหาพรหม, พระอินทร์, เทวดา, พระมหากษัตริย์, พระอัครมเหสี, พระราชโอรส, พระราชธิดา ทำนายว่า เป็นมงคลประเสริฐ จะเกิดลาภและยศปรากฏชื่อเสียงดี มีความสุขสำราญ ความโปรดปรานจะมีแก่ตน นำผลมาให้ ทั้งจะได้ความสุขสบาย เจ้านายทรงชุบเลี้ยง อย่าเลี่ยงหลีกราชการ ยิ่งทำนานยิ่งดี ทั้งจะมีลาภเงินทองข้าวของสารพัดสิ่ง อย่าเย่อหยิ่งอวดดี จึงจะมีความสุขทุกทิวาราตรีกาล

พญานาค…ฝันว่าพญานาครัดตัว ทำนายว่า จะได้ผัวหรือภรรยา อันโสภาแช่มช้อย หนุ่มน้อย หรือนางสาว ทั้งขาวและสวยรวยทรัพย์ คนจะนับหน้าถือตา อีกลาภจะมาถึงเรือน เพื่อนฝูงจะสรรเสริญ เพลิดเพลินด้วยยศศักดิ์ คนที่รักจะตามใจ โรคภัยไม่เบียดเบียน เสี้ยนหนามจะไม่มี คุณความดีจะปรากฏกำหนดในไม่ช้า เหรียญตราคงได้รับ สำหรับความดีความชอบ ถ้าประกอบราชการ รัฐบาลคงชุบเลี้ยง โดยเที่ยงธรรม

เต่า, ปลา…ฝันว่าได้เต่าและปลา ทำนายว่า จะเป็นสุขทุกข์ลาภจะบังเกิด เปิดโอกาสให้ได้พบ ประสบซึ่งความดี แต่จะมีทุกข์ก่อน แล้วจะย้อนเป็นสุข ทุกข์โศกโรคภัยหาย ขวนขวายทำราชกิจ เจ้าชีวิตจะโปรดปราน ได้ประทานยศศักดิ์ คนรักจะมาเยือน เพื่อนบ้านจะนิยม อุดมด้วยทรัพย์สิน ภิญโญยศยิ่ง

หนอน…ฝันว่า ถูกต้องกองหนอนและกองคูถ ทำนายว่า คนช่างพูดจะมาหา นำลาภมามอบให้ จะได้ทรัพย์สินเงินทอง หรือข้าวของนานา แต่ทว่ายังอยู่ไกล ทั้งโรคภัยจะกำจัดไม่ขัดข้องแก่ตน คนเกลียดจะกลับรัก หรือจักหมดศัตรู ซึ่งมีผู้คิดร้าย จะหายดังปลิดทิ้ง เพราะความจริงของเขา ทำให้เขาเชื่อถือ ชื่อจะหอมไปไกล เพราะมีใจสัตย์ธรรม

ศพ…ฝันว่า ได้เห็นและได้ถูกต้องศพ ทำนายว่า จะได้พบญาติและมิตร ทั้งสนิทและห่าง ที่จืดจางมานาน กลับสมานไมตรี คงคืนดีดังเก่า ทั้งจะเอาลาภสักการะมายังบ้านเรือนตน จะมีผลไพบูลย์ ได้เกื้อกูลบ่าวไพร่ ทั้งจะได้ความสุขสบาย หายโรคภัยเบียดเบียน ถ้าเป็นเสมียนจะเลื่อนตำแหน่ง คนคอยแกล้งจะพ่ายแพ้ แม้เป็นความก็ดี มีแต่ทางชนะ แม้ว่าจะเล่าเรียน ความเพียรจะให้ผล นำตนสู่ที่ชอบ แม้ประกอบการค้า จะหากำไรได้ดี

ร้องไห้…ฝันว่าร้องไห้ ทำนายว่า เคราะห์จะดี จะได้สามีภรรยา อันโสภาน่ารักด้วยสมัครใจกัน สิ่งของอันจากไป จะกลับได้คืนมา ด้วยปัญญาของตน ผลแห่งความป่วยไข้ จะไม่มาพ้องพาน ผลาหารจะบริบูรณ์ เพิ่มพูนโภคทรัพย์นับแต่เดือนห้าไป จะได้เงินได้ทอง ดังตนปองปรารถนา แต่ทว่าไม่สู้มาก ความเหนื่อยยากย่อมจะมี แต่เป็นความดีแก่ตน จะเกิดผลเพราะเพียร

แหวน…ฝันว่าได้แหวน ทำนายว่า แม้นไม่มีภรรยา หรือสามีแห่งตน จะมีคนอุปถัมภ์ ชักนำให้ได้กัน รูปพรรณน่ารัก จะสมศักดิ์สมตระกูล บริบูรณ์ด้วยยศศักดิ์ จักเป็นสุขสบายใจ โรคภัยไม่เบียดเบียน กิจการที่กระทำ จะสำเร็จเป็นผล ผู้คนจะนับถือ ระบือชื่อเสียง

เสียใจ…ฝันว่าเสียใจ ทำนายว่า จะได้รับความทุกข์ยากลำบาก เกิดจากเราก่อกรรม ที่เป็นเหตุขึ้นก่อน ถ้าผันผ่อนให้ถูกทาง วางตนในที่ชอบ กอรปด้วยประพฤติดี จึงจะมีความสุขใจ ในภายหลังดังว่า อย่าพาโลญาติมิตร พาโลกิจพาโลการ ประหารตนก่อนไข้ แม้ใช้ความระวัง จะประทังความร้าย กลายเป็นสุขสำราญ

กอดหญิง…ฝันว่ากอดหญิงสาว ทำนายว่า ความยุ่งยิ่งจะมีในใจ เพราะอยากได้หญิงสาว แต่ข่าวคราวไม่ดี มีผลข้างไม่สมหวัง เพราะคนชังขัดขวาง กั้นกางให้ขัดข้อง ต้องหมองใจกับผู้ใหญ่ ถ้าเป็นไข้จะค่อยคลาย หายในไม่ช้า ต้องอุตส่าห์ยับยั้งใจ อย่าด่วนได้ไม่ดี

ศีรษะ…ฝันว่า ศีรษะขาดจากตน ทำนายว่า ชนมายุยืนนาน ถ้าทำราชการจะมียศศักดิ์ เป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าขวนขวายหมั่นราชการ จะได้ประทานเลื่อนที่มีตำแหน่งสูงกว่า หรือถ้าทำการค้า จะทำกำไรได้งาม ลาภสักการะมาถึงตนด้วยผลความซื่อสัตย์ ขจัดโรคภัยบีฑา วัฒนาถาวร กินนอนเป็นสุข ทุกทิวาราตรีกาล

งู…ฝันว่า งูกัดเท้า ทำนายว่า ข้าวของหายจะได้คืน หรือได้คู่ชื่นใจอันอยากได้มานาน สมการเจตนา แต่ว่ากิจการที่คิด จะติดขัดลำบาก จากศัตรูปองร้าย ผู้ใหญ่หมายขัดขวาง หนทางจึงลำบาก ต้องเหนื่อยยากลำเค็ญ หากเป็นกุศลแต่หลัง จึงประทังความร้าย คนมุ่งหมายไม่สำเร็จ เหตุความดีของเราจึงบรรเทาทุกข์ได้ นานไปจึงจะสบาย หากจากความป่วยไข้

ฟัน…ฝันว่า ฟันหักฟันคลอน ทำนายว่า จะเร่าร้อนจิตใจ เพราะโรคภัยบีฑาแก่วงศาและมิตร ต้องคิดอ่านป้องกัน ให้ภัยนั้นเสื่อมคลาย ขวนขวายทำกุศล อย่าซุกซนทำบาปกรรม ทำแต่กุศลทาน ภัยพาลจึงเสื่อมคลาย หายโรคภัยบีฑา ไม่อนาทรร้อนใจ เพราะเหตุได้กุศลช่วย ที่ป่วยก็จะหาย ที่หน่ายก็จะรัก ที่หนักก็จะเบา

ในเรื่องของความฝันนั้น คนทุกชาติ ทุกชั้น ทุกภาษา มีความสนใจกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นชาติที่เจริญแล้วหรือชาติที่ยังหล้าหลัง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษามาดีมาก หรือมิได้มีการศึกษามาเลยก็ตาม ต่างก็แก้ฝันและทำนายทายทักกันไปตามแต่อัธยาศัย เพราะใครๆ ก็ต้องการทราบความเป็นไปของชีวิตตนเองและของญาติมิตรด้วยกันทั้งนั้น ตำราเรื่องความฝัน และตำราคำทำนายฝัน ก็มีขายอยู่ทั่วไปทั้งเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาต่างประเทศ

แล้วความฝันทั้งหมดจะปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเสียเลยหาได้ไม่ เพราะความฝันบางครั้งสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ แน่นอน เป็นที่น่าอัศจรรย์จริงๆ

หนังสือคำทำนายฝันของคุณเอนก บุญภักดี ที่พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจก็ได้แสดงว่า เมื่อครั้งที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1962 - 1963 ก็ได้อ่านหลายเล่ม ในสหรัฐอเมริกาก็ได้อ่านหนังสือชื่อ “ความหมายของความฝัน” (The Meaning of Dreams) แต่งโดยนายเอสฮอลล์ (Galvin S. Hall) ซึ่งพิมพ์จำหน่ายโดยบริษัทฮาเปอร์ เมื่อปี ค.ศ.1953 ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในเรื่องของความฝันนั้น ตามตำราทั้งของไทย จีน ฝรั่ง จะต้องทายไปพร้อมกับทราบวันและเวลาที่ฝันด้วย เช่น ฝันในเวลากลางวันหรือในปฐมยาม และมัชฌิมยามแล้ว ฝันมักจะไม่ค่อยแม่นนัก แต่ถ้าเป็นฝันในเวลาปัจฉิมยาม คือในยามดึกแล้วมักจะแม่นยำ

ในเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่า ในยามต้นๆ นั้น ร่างกายยังไม่สบาย จิตใจยังไม่เป็นปรกติ เช่นเพราะอาหารที่บริโภคเป็นเหตุให้เกิดความฝันเป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าในเรื่องนี้ก็แล้วแต่บุคคลเป็นสำคัญ ต้องคอยสังเกตด้วยเหมือนกันว่า ท่านผู้ใดเคยฝันแม่นยำอย่างไร ในเวลาไหนบ้าง ผมเคยพบว่าบางท่านฝันในเวลากลางวันหรือมัชฌิมยาม ก็ถูกต้องแม่นยำดีพอใช้ สมมติว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีจิตโน้มเอียงที่จะเกิดความฝันได้ง่ายๆ แต่ก็นอนหลับได้ง่ายเหมือนกัน

ถ้าเทวดาจะมาดลใจให้เกิดความฝันแล้ว คอยแต่จะกระทบใจตอนดึกทุกครั้งไป โอกาสก็มีน้อย เพราะคนโดยมากมักนอนหลับสนิทในยามนี้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ฝันในปัจฉิมยามมักจะฝันถูกต้องแม่นยำเสียเป็นส่วนมาก

ในตำราทำนายฝันแทบทุกเล่ม มักจะแนะนำด้วยความหวังดีสำหรับผู้ที่ฝันร้ายซึ่งทำให้จิตใจไม่สบาย เช่นให้ไปแก้ฝันที่แม่น้ำลำคลอง ให้สะเดาะเคราะห์ หรือให้สวดมนต์เพื่อให้เคราะห์ที่ร้ายนั้นเบาบางลงไป

การไปแก้ฝันตามที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้ใจของผู้ฝันสบายขึ้น เพราะได้ทำไปตามหลักเกณฑ์แล้ว ส่วนการสะเดาะเคราะห์ ก็ควรจะเป็นการทำให้จิตเกิดกุศลขึ้น จะเป็นทำบุญให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ หรือเจริญวิปัสสนาก็ยิ่งดี เพราะเมื่อกุศลจิตเกิดมากขึ้นแล้ว นอกจากจะทำให้จิตใจสบายขึ้น ยังได้เตรียมกุศลเอาไว้เพื่อบรรเทาผลร้ายอันเกิดจากอกุศลกรรมจะได้ลดหย่อนผ่อนคลายลงได้บ้าง

อย่างไรก็ดีถ้าผู้ใดฝันร้ายก็จำเป็นจะต้องทำกุศลใหญ่ให้มีกำลังมากๆ จึงจะสู้กันไหว แต่กุศลใหญ่และมีกำลังมากนั้นก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แต่วิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องใหญ่ ขอเชิญปรึกษาได้ที่อภิธรรมมูลนิธิ

สำหรับการท่องสวดมนต์นั้น เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกัน ในประเทศไทยก็มีผู้ชอบสวดมนต์บทดังต่อไปนี้ ควรจะได้สวดเป็นการสม่ำเสมอทุกวัน วันละหลายๆครั้งก็จะดี

                ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ

พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

                ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ

ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

                ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ

สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ