ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

5 ผู้ยิ่งใหญ่

กาลิเลโอ
มนุษย์นอกศาสนา ผู้ค้นพบความลับของพระเจ้า

อาร์คิเมดีส
ผู้ขับเคลื่อนโลก เจ้าของเสียงร้องตะโกน " ยูเรก้า "

หลุยส์ ปาสเตอร์
ผู้ประกาศสงครามกับเชื้อโรค

ไมเคลอันเจโล
จิตรกร สถาปนิก กวี ประติมากรผู้ยิ่งใหญ่ และโดดเดี่ยว

ไอน์สไตน์
ยอดอัจฉริยะ เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ