สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

6 กบฏ

กบฏ 1 ตุลา.
กบฏแยกดินแดน
กบฏ 23 กุมภา.
กบฏล้มล้างพระราชบัลลังก์
กบฏวังหลวง
กบฏแมนฮัตตัน

กบฏแยกดินแดน

             ดูเหมือนว่าประเทศเรานั้น นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ประเทศเราเริ่มมีบทบาทเป็นปฎิปักษ์ต่อลัทธิประชาธิปไตย เช่นพระยามโนปกรณ์ นิติธาดา ปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา แล้วต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ เกิดกบฎวรเดช และกบฎอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคณะราษฎร์ ไม่ยอมให้อำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนโดยตรง โดยใช้กุศโลบายต่างๆนานา ที่จะไม่ให้อำนาจอธิปไตยตกไปอยู่กับประชาชน ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดใครเป็นผู้ร่าง ก็มักจะจัดสรรปันส่วนให้แก่พวกพ้อง หรือผูกชาดอำนาจ อำนาจอธิปไตยไม่เคยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแม้แต่ครั้งเดียว
                 หลังจากที่พลตำรวจตรี เผ่า ศรียานนท์ รองอธิบดีตำรวจฝ่ายปราบปราม ได้ทำการกวาดล้างพวกกบฎ 1 ต.ค. 2491 เรียบร้อยไปแล้ว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกันนั้นเอง การกวาดล้างพวกกบฎก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เท่าที่ตำรวจจับกุม บุคคลดังกล่าวนี้ก็คือ นายทิม ภูริพัฒน์ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายเตียง ศิริขันธ์ นายถวิล อุดล นายฟอง สิทธิธรรม
                  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนบุคคลดังกล่าว แต่แล้วก็ปล่อยเป็นอิสระภาพไป แต่สำหรับนายเตียง ศิริขันธ์   นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นั้น ถูกนำตัวไปฟ้องศาล
                 การกบฎครั้งนี้ พวกกบฎมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกดินแดนภาคอิสานออกจากประเทศไทย และแบ่งเป็นรัฐๆ ปกครองกันโดยเป็นอิสระ หรือจะแบ่งแยกเป็นรูปแบบใดไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ดี การแบ่งแยกดินแดนถือได้ว่า เป็นการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ได้บัญญัติไว้ว่า " พระราชอาณาจักรไทย นั้นจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียว จะทำการแบ่งแยกมิได้" เพราะถ้าหากใครคิดจะแบ่งแยกดินแดนออกจากกัน บุคคลเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่า "กบฎ" เพราะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


                 เป็นการน่าแปลกประหลาดอยู่มาก ที่พวกกบฎแบ่งแยกดินแดนครั้งนี้ ไม่มีสรรพกำลังอันใด ที่จะบังคับให้รัฐบาลออกจากตำแหน่งได้ เพราะไม่มีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ให้การสนับสนุนแม้แต่คนเดียว มันอาจจะเป็นความคิดลมๆ แล้งๆ หรืออาจเป็นความคิดที่อยากเป็นใหญ่เป็นโต ดังเช่นกรณีที่มีบุคคล ทางดินแดนในภาคใต้คิดแยกดินแดน

              อย่างไรก็ตาม กบฎ 1 ต.ค. 2491 กบฎแยกดินแดน ล้วนแต่เป็นลูกสมุนนายปรีดี เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้ง 2 ครั้ง จึงทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนายปรีดี พนมยงค์ ที่จะยึดอำนาจคืนจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ฝ่ายตำรวจก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และตระหนักเป็นที่แน่ชัดว่า เงาหรือควันแห่งการกบฎนั้น มีท่าทีบ่งบอกอย่างชัดแจ้งอยู่ว่าคงไม่นานนัก การปฎิวัติ นองเลือดอาจเกิดขึ้นในทันทีทันใดอย่างแน่นอน ดังนั้น จอมพล ป. จึงได้กล่าวคำปราศัยทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้พวกที่คิดคบกันก่อการกบฎ ทราบว่า แผนการณ์แห่งการปฎิวัตินั้น ทางรัฐบาลทราบดีอยู่แล้ว ออกจากนั้นยังบอกประชาชนให้ทราบไว้อีกด้วยว่า การนองเลือด เป็นเรื่องที่หมดหนทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีเช่นนี้ ทางรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อความสงบของประเทศ และรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ.

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ