สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

6 กบฏ

กบฏ 1 ตุลา.
กบฏแยกดินแดน
กบฏ 23 กุมภา.
กบฏล้มล้างพระราชบัลลังก์
กบฏวังหลวง
กบฏแมนฮัตตัน

 สมัยที่นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศอยู่นั้น เป็นการบริหารประเทศที่เต็มไปด้วยความเฉื่อยชา ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ข้าวของมีราคาแพง ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ตามลัทธิเสรีนิยมของท่าน คณะรัฐประหาร อันมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้นายควงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จะเกิดความไม่สงบสุขขึ้นภายในประเทศอย่างแน่นอน และทั้งนายควงก็ไม่มีฝีไม้ลายมือ หรือไม่มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ คณะรัฐประหารให้คำแนะนำรัฐบาลอย่างไร รัฐบาลก็ปฎิเสธหมดไไม่ยอมรับฟังอย่างใดทั้งสิ้น จึงจำเป็นที่จะต้องให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าใช้วิธีสันติไม่ได้ ก็จะใช้ความรุนแรงต่อไป
                    ภายหลังที่คณะรัฐประหาร ได้ยื่นคำขาดให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 24 ชั่วโมง นายควงและคณะรัฐมนตรี เห็นว่าพวกคณะรัฐปรัหารเป็นกบฎ ให้จัดการตามกฎหมาย และให้กระทำทุกอย่างในฐานะที่เป็นรัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย แต่นายควงไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ เพราะกำลังทหารส่วนใหญ่อยู่ในมือของคณะรัฐประหารแทบทั้งสิ้น และกล่าวว่า เขาเชิญเราให้มาเป็นนายกฯ เมื่อเขาเชิญเราออกจะอยู่ไปทำไม เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เขาไม่ต้องการเรา เราก็ลาออกไปมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราว


                      เมื่อนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และปัญหาแรกที่จอมพล ป. ได้กระทำก่อนปัญหาอื่นก็คือ การวางแผนปราบปรามพวกคิดการปฎิวัติรัฐประหาร อันมีนาย ปรีดี พนมยงค์ และพวก เป็นผู้คิดก่อการ โดยคณะรัฐประหารเข้าใจว่าเป็นแผนการณ์ที่จะสถาปนาระบบมหาชนรัฐ และจะนำเอาโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติมาเปลี่ยนระบบเสียใหม่ แต่วัตถุประสงค์แท้จริงนั้น นายปรีดี มีแนวทางในทางการเมือง และเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบแน่
                      เพื่อให้การปราบปรามกบฎเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย จึงได้แต่งตั้งให้พันเอกเผ่า ศรียานนท์ ไปเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจ และได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรี มีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีตำรวจฝ่ายปราบปราม

***อ้างอิงจาก :   เหตุการณ์ทางการเมือง 43 ปีแห่งระบบประชาธิปไตย : โดย วิเทศกรณีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย