สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

6 กบฏ

กบฏ 1 ตุลา.
กบฏแยกดินแดน
กบฏ 23 กุมภา.
กบฏล้มล้างพระราชบัลลังก์
กบฏวังหลวง
กบฏแมนฮัตตัน

 สมัยที่นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศอยู่นั้น เป็นการบริหารประเทศที่เต็มไปด้วยความเฉื่อยชา ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ข้าวของมีราคาแพง ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ตามลัทธิเสรีนิยมของท่าน คณะรัฐประหาร อันมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้นายควงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จะเกิดความไม่สงบสุขขึ้นภายในประเทศอย่างแน่นอน และทั้งนายควงก็ไม่มีฝีไม้ลายมือ หรือไม่มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ คณะรัฐประหารให้คำแนะนำรัฐบาลอย่างไร รัฐบาลก็ปฎิเสธหมดไไม่ยอมรับฟังอย่างใดทั้งสิ้น จึงจำเป็นที่จะต้องให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าใช้วิธีสันติไม่ได้ ก็จะใช้ความรุนแรงต่อไป
                    ภายหลังที่คณะรัฐประหาร ได้ยื่นคำขาดให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 24 ชั่วโมง นายควงและคณะรัฐมนตรี เห็นว่าพวกคณะรัฐปรัหารเป็นกบฎ ให้จัดการตามกฎหมาย และให้กระทำทุกอย่างในฐานะที่เป็นรัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย แต่นายควงไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ เพราะกำลังทหารส่วนใหญ่อยู่ในมือของคณะรัฐประหารแทบทั้งสิ้น และกล่าวว่า เขาเชิญเราให้มาเป็นนายกฯ เมื่อเขาเชิญเราออกจะอยู่ไปทำไม เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เขาไม่ต้องการเรา เราก็ลาออกไปมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราว


                      เมื่อนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และปัญหาแรกที่จอมพล ป. ได้กระทำก่อนปัญหาอื่นก็คือ การวางแผนปราบปรามพวกคิดการปฎิวัติรัฐประหาร อันมีนาย ปรีดี พนมยงค์ และพวก เป็นผู้คิดก่อการ โดยคณะรัฐประหารเข้าใจว่าเป็นแผนการณ์ที่จะสถาปนาระบบมหาชนรัฐ และจะนำเอาโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติมาเปลี่ยนระบบเสียใหม่ แต่วัตถุประสงค์แท้จริงนั้น นายปรีดี มีแนวทางในทางการเมือง และเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบแน่
                      เพื่อให้การปราบปรามกบฎเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย จึงได้แต่งตั้งให้พันเอกเผ่า ศรียานนท์ ไปเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจ และได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรี มีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีตำรวจฝ่ายปราบปราม

***อ้างอิงจาก :   เหตุการณ์ทางการเมือง 43 ปีแห่งระบบประชาธิปไตย : โดย วิเทศกรณีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-