สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

รู้ทันเอดส์ (AIDS)

เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร

                   ไวรัสเอดส์อยู่ในส่วนใดของร่างกายบ้าง
           เชื้อไวรัสเอดส์พบมากที่สุดในเลือด น้ำเหลือง เนื้อเยื่อต่างๆ รองลงมา คือ น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด ส่วนน้ำลาย เสมหะ น้ำนม มีปริมาณไวรัสเอดส์น้อย สำหรับเหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ แทบไม่พบเลย
           แม้ว่าเชื้อเอดส์จะปะปนในของเหลว ที่ออกมาจากร่างกาย แต่พบว่าโอกาสแพร่โรคมีเฉพาะทางเลือด น้ำอสุจิ และน้ำในช่องคลอดเท่านั้น

                    ช่องทางการติดต่อที่สำคัญมี 3 ทาง คือ
           1. การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่ชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ทำให้ มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของกองระบาดวิทยา พบว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

          2. การรับเชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อขึ้นกับปริมาณไวรัสในเลือด พบได้ใน 2 กรณี คือ
          2.1 ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่ม ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
          2.2 รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด
          ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100 % (โอกาสตรวจผิด หรือเลือดมีเชื้อแต่ยังไม่ให้ผลบวก มีน้อยมาก)

          3. หญิงที่ติดเชื้อเอดส์จากสามี / คู่นอนหรือจากพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง อัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงมีครรภ์ ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 1.76 (มิถุนายน 2542) และโอกาสที่เด็กจะได้รับเชื้อจากแม่ ประมาณร้อยละ 30
           ขณะนี้มีวิธีป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก ได้โดยให้หญิงตั้งครรภ์ กินยา เอ-แซด-ที ในช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไปจนคลอด ซึ่งสามารถช่วยให้ทารกปลอดภัย จากการติดเชื้อเอดส์จากแม่ได้มากกว่าร้อยละ 50

» ประวัติความเป็นมา

» โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร

» เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร

» ไวรัสเอดส์ติดต่อทางอื่นๆได้หรือไม่

» ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์

» โรคเอดส์มีกี่ระยะ

» โรคเอดส์รักษาให้หายได้หรือไม่

» ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์

» เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร

» ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนอย่างไร

» ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างไร

» ไปเที่ยวหญิงโสเภณี และเป็นกามโรคจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่

» คู่นอนของผู้ติดเชื้อเอดส์มีโอกาสติดเชื้อมากน้อยเพียงใด

» จะทราบได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อเอดส์

» คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการ กับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน

» ถ้าติดเชื้อเอดส์แล้วแต่เลือดยังไม่แสดงผล "บวก"จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือไม่

» เมื่อไปตรวจเลือดแล้วได้ผลเป็น "บวก" แสดงว่าเป็นเอดส์หรือไม่

» ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

» การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือไม่

» ทำไมสัตว์โลกชนิดอื่นจึงไม่เป็นเอดส์

» การทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่

» หากคู่นอนไม่ใช่ผู้ขายบริการทางเพศจะปลอดภัยจากเอดส์หรือไม่

» ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่

» ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้เพียงใด

» ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย