สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

รู้ทันเอดส์ (AIDS)

คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการกับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน             

ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ที่ยังไม่มีอาการ อาจจะมีปริมาณไวรัสน้อย กว่าคนที่เป็นโรคเอดส์แล้ว จึงน่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้น้อยกว่า แต่ถ้าดูในแง่ของการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้กับคนในสังคม ได้มากกว่าคนที่เป็นโรคเอดส์ เพราะคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วมักจะอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย ไม่มีอารมณ์ทางเพศ จึงไม่ค่อยมั่วสุม หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่วนคนที่ไม่มีอาการ มักจะมีสุขภาพแข็งแรง และยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ จึงมีทางแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคเอดส์แล้ว หรือกับผู้ที่ไม่มีอาการ ต่างก็มีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งนั้น จึงต้องป้องกันเอดส์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ประวัติความเป็นมา
โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร
เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร
ไวรัสเอดส์ติดต่อทางอื่นๆได้หรือไม่
ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์
โรคเอดส์มีกี่ระยะ
โรคเอดส์รักษาให้หายได้หรือไม่
ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์
เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร
ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างไร
ไปเที่ยวหญิงโสเภณี และเป็นกามโรคจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่
คู่นอนของผู้ติดเชื้อเอดส์มีโอกาสติดเชื้อมากน้อยเพียงใด
จะทราบได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อเอดส์
คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการ กับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน
ถ้าติดเชื้อเอดส์แล้วแต่เลือดยังไม่แสดงผล "บวก"จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือไม่
เมื่อไปตรวจเลือดแล้วได้ผลเป็น "บวก" แสดงว่าเป็นเอดส์หรือไม่
ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด
การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือไม่
ทำไมสัตว์โลกชนิดอื่นจึงไม่เป็นเอดส์
การทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่
หากคู่นอนไม่ใช่ผู้ขายบริการทางเพศจะปลอดภัยจากเอดส์หรือไม่
ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่
ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้เพียงใด
ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย