สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

รู้ทันเอดส์ (AIDS)

คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการกับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน             

ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ที่ยังไม่มีอาการ อาจจะมีปริมาณไวรัสน้อย กว่าคนที่เป็นโรคเอดส์แล้ว จึงน่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้น้อยกว่า แต่ถ้าดูในแง่ของการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้กับคนในสังคม ได้มากกว่าคนที่เป็นโรคเอดส์ เพราะคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วมักจะอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย ไม่มีอารมณ์ทางเพศ จึงไม่ค่อยมั่วสุม หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่วนคนที่ไม่มีอาการ มักจะมีสุขภาพแข็งแรง และยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ จึงมีทางแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคเอดส์แล้ว หรือกับผู้ที่ไม่มีอาการ ต่างก็มีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งนั้น จึงต้องป้องกันเอดส์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

» ประวัติความเป็นมา

» โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร

» เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร

» ไวรัสเอดส์ติดต่อทางอื่นๆได้หรือไม่

» ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์

» โรคเอดส์มีกี่ระยะ

» โรคเอดส์รักษาให้หายได้หรือไม่

» ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์

» เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร

» ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนอย่างไร

» ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างไร

» ไปเที่ยวหญิงโสเภณี และเป็นกามโรคจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่

» คู่นอนของผู้ติดเชื้อเอดส์มีโอกาสติดเชื้อมากน้อยเพียงใด

» จะทราบได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อเอดส์

» คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการ กับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน

» ถ้าติดเชื้อเอดส์แล้วแต่เลือดยังไม่แสดงผล "บวก"จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือไม่

» เมื่อไปตรวจเลือดแล้วได้ผลเป็น "บวก" แสดงว่าเป็นเอดส์หรือไม่

» ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

» การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือไม่

» ทำไมสัตว์โลกชนิดอื่นจึงไม่เป็นเอดส์

» การทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่

» หากคู่นอนไม่ใช่ผู้ขายบริการทางเพศจะปลอดภัยจากเอดส์หรือไม่

» ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่

» ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้เพียงใด

» ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย