สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

รู้ทันเอดส์ (AIDS)

ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

                  คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
           (คลินิกนิรนาม) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กองกามโรค    โทร. 286-1018 , 286-3104 , 286-0431 , 286-6382 ต่อ 41
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์นางเลิ้ง     โทร. 281-0651 , 281-7398
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์บ้านชีวี     โทร. 254-7194
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์พระปิ่นเกล้า     โทร. 460-1449
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ภาษีเจริญ     โทร. 467-4345
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ท่าเรือ    โทร. 249-2141 , 249-7574
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์วชิระ     โทร. 243-0151 ต่อ 2631
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์บางเขน     โทร. 521-0819 , 972-9606-9 ต่อ 30
โรงพยาบาลบำราศนราดูร    โทร. 590-3737 , 590-3406 , 590-3510
คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย     โทร. 256-4107-9
โรงพยาบาล / ศูนย์บริการสาธารณสุขของรัฐบาล

               คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
                   (คลินิกนิรนาม) ในต่างจังหวัด
ศูนย์ / หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

               บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลท์           โทร. 277-7699 , 277-8811(ฟรี) , 276-2950-1
          ทุกวัน                  8.30 น. - 16.00 น.

โครงการเข้าถึงเอดส์          โทร. 372-2222-3
          ทุกวัน                  16.00 น. - 20.00 น.

โรงพยาบาลบำราศนราดูร     โทร. 590-3737 , 590-3506 , 590-3510
          จันทร์ - ศุกร์          8.30 น. - 16.30 น.

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย      โทร. 245-7382-5 , 245-1888
          จันทร์ - ศุกร์           9.00 น. - 17.00 น.
           เสาร์ - อาทิตย์                9.00 น. - 15.00 น.

               บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
1. ด้านการศึกษา
มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ     โทร. 588-3720-4
กลุ่มปัญญาภิวัฒน์    โทร. 951-0450-2 ต่อ 307 , Page 1188 เรียก 640-8015
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว     โทร. (053) 438-017

2. ด้านที่พักอาศัยและให้การดูแล
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     โทร. 245-5635 , 246-4092
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่  โทร. (053) 211-877 , 220-802
มูลนิธิเกื้อดรุณ จ.เชียงใหม่     โทร. (053) 408-424
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ     โทร. 929-2301-10
คณะภคินีศรีชุมพาบาล    โทร. 245-0457 , 642-8949
เมอร์ซีเซ็นเตอร์    โทร. 381-1821 , 392-7981 , 671-5315
สวนสันติธรรม จ.ปทุมธานี     โทร. 01-212-0840 , 563-1203
บ้านพักใจ    โทร. 234-2381 , 234-8258
วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี     โทร. 01-403-0836 , 01-406-6547
                             01-948-3604 , 01-948-0634

3. ด้านการดูแลรักษาที่บ้าน
องค์กรหมอไร้พรมแดน                  โทร. 375-6491
องค์การสยาม-แคร์               โทร. 539-5299 , 590-5902
โครงการเข้าถึงเอดส์            โทร. 372-2113-4
มูลนิธิดวงประทีป                  โทร. 240-2818 , 671-4045-8

4. ด้านการสงเคราะห์เงินและทุนประกอบอาชีพ
กรมประชาสงเคราะห์            โทร. 281-3199 , 281-3517
                                 281-3672 , 281-3767
กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   โทร. 221-7587 , 223-1689
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

» ประวัติความเป็นมา

» โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร

» เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร

» ไวรัสเอดส์ติดต่อทางอื่นๆได้หรือไม่

» ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์

» โรคเอดส์มีกี่ระยะ

» โรคเอดส์รักษาให้หายได้หรือไม่

» ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์

» เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร

» ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนอย่างไร

» ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างไร

» ไปเที่ยวหญิงโสเภณี และเป็นกามโรคจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่

» คู่นอนของผู้ติดเชื้อเอดส์มีโอกาสติดเชื้อมากน้อยเพียงใด

» จะทราบได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อเอดส์

» คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการ กับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน

» ถ้าติดเชื้อเอดส์แล้วแต่เลือดยังไม่แสดงผล "บวก"จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือไม่

» เมื่อไปตรวจเลือดแล้วได้ผลเป็น "บวก" แสดงว่าเป็นเอดส์หรือไม่

» ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

» การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือไม่

» ทำไมสัตว์โลกชนิดอื่นจึงไม่เป็นเอดส์

» การทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่

» หากคู่นอนไม่ใช่ผู้ขายบริการทางเพศจะปลอดภัยจากเอดส์หรือไม่

» ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่

» ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้เพียงใด

» ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย