ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

โต๊ะหมู่บูชา

จัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายเครื่องราชสักการะ

(เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลสมัยต่างๆ)

วางพานพุ่มประดิษฐ์และ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โต๊ะตัวกลางบนสุด วางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรองด้านข้าง 3 พาน และวางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน ส่วนตัวล่างสุดวางกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพ วางแจกันดอกไม้ที่โต๊ะตัวบนด้านข้างหลังพานพุ่มอีกข้างละ 2 แจกัน

จัดโต๊ะหมู่ 4 ถวายเครื่องราชสักการะ (ในวโรกาสรับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนิน)
จัดโต๊ะหมู่ 7 ถวายเครื่องราชสักการะ (เฉลิมพระเกียรติ)
จัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายเครื่องราชสักการะ (เฉลิมพระเกียรติ)
จัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายเครื่องราชสักการะ (ในวโรกาสรับเสด็จพระราชดำเนิน)
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 7
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 7 (เต็มรูป)
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 9
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 9 (เต็มรูป)
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 3 (ประยุกต์)
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 4
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 5
โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย