ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

แรดดึกดำบรรพ์(Woolly Rhinoceros)

ในยุคที่น้ำแข็งปกคลุมบริเวณขั้วโลกเหนือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนั้น ต้องปรับสภาพตัวให้เข้ากับภูมิอากาศอันหนาวเย็น ดังจะเห็นได้จากแรดดึกดำบรรพ์นี้ที่มี ขนตามลำตัวยาวมาก เพื่อเป็นฉนวนป้องกันการสูญเสีย ความร้อนของร่างกาย ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 1.5 เมตร บริเวณดั้งจมูกมีนอยาวถึง 2 อัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย