ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

แมมมอท(Woolly Mammoth)

แมมมอทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในโลกเราเมื่อประมาณ 25 ล้านปี และสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 2 ล้านปีมาแล้ว แมมมอทมีลักษณะคล้ายช้าง มีงายาวหนึ่งคู่ อาจเป็นไปได้ว่า แมมมอทถูกมนุษย์ยุคแรกๆ ล่าจนสูญพันธุ์ไปก็ได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย