ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ไดโนเสาร์ทรราชย์(Tyrannosaurus)

ไดโนเสาร์ชนิดนี้ เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความดุร้ายมากที่สุด ชอบล่าสัตว์จำพวกไดโนเสาร์ชนิดที่กินพืชอื่นๆ เป็นอาหาร ปากมีขากรรไกรแข็งแรงและฟันคม ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 15 เมตร ขาคู่หลังเจริญดีกว่าคู่หน้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย