Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส
(Stegosaurus)

ไดโนเสาร์ชนิดนี้ เป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหาร ไม่มีนิสัยดุร้าย ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงสร้างของร่างกาย คล้ายเกราะป้องกันตัว ลักษณะเป็นแผ่นแข็งกลางหลังสองแถว เป็นการลดอันตรายจากไดโนเสาร์ที่กินเนื้อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com