ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป

ไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งที่กินพืชเป็นอาหาร มีอาวุธป้องกันตัวเป็นเขา 3 ง่าม บริเวณต้นคอมีเกราะใหญ่แผ่คลุมคอและไหล่ ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ฟอสซิลที่ขุดพบอยู่บริเวณรัฐไวโอมิง มอนตานาและโคโรลาโด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย