ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก

สัตว์ที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกเป็นพวกแรก เมื่อประมาณ 350 ล้านปีมาแล้ว มีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน เรียกว่า อิชทิโอสเตอกา (Lchthyostega) มีขนาดยาวประมาณ 1 เมตร และนับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดแรก ที่คล้ายคลึงกับซาลามานเดอร์ (Salamander) ปัจจุบัน แต่ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย