ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ปลามีปอด

ในยุคดีโวเนียน เมื่อประมาณ 400 ล้านปีมาแล้ว ปลาที่เคยหายใจโดยใช้เหงือก ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด ซึ่งในบางฤดูกาลน้ำในแม่น้ำหนองบึง แห้งแล้งลงบ้าง ปลาบางพวกจึงพัฒนาการตัวเอง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยมีปอดสามารถรับออกซิเจนจากอากาศได้ อย่างไรก็ตาม ปลามีปอดเหล่านี้ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย