ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

แมงป่องทะเล

แมงป่องทะเลแต่ละชนิด มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป อาหารของสัตว์จำพวกนี้ได้แก่ หนอนที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล นอกจากนี้ยังสามารถจับลูกกุ้ง หรือ ไรน้ำขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร อย่างไรก็ตามสัตว์พวกแมงป่องทะเลนี้ ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย