ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ฟองน้ำและแมงกระพรุน

สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกของโลกอุบัติขึ้นในทะเล โดยมนุษย์สามารถศึกษาถึงชนิดของ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากฟอสซิลในชั้นหิน เพราะเมื่อสัตว์ที่มีอยู่ในแต่ละยุคตายลง จะทับถมในตะกอนหิน จากภาพนี้เป็นท้องทะเลในยุคแคมเบรียน เมื่อประมาณ 550 ล้านปีมาแล้ว สัตว์ที่พบมากที่สุดคือฟองน้ำรูปแจกัน แมงกระพรุน และ ไทรโลไบท์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย