ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

พลับพลึงทะเลและปะการัง

ในช่วงระยะเวลาเมื่อประมาณ 440 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคไซลูเรียน ตามพื้นท้องทะเลมีสัตว์จำพวก พลับพลึงทะเลลักษณะคล้ายต้นไม้จำนวนมาก ด้านล่างยึดติดกับพื้นแต่ส่วนบนโอนเอนไปมาได้ พลับพลึงทะเลเหล่านี้เจริญเติบโต ปะปนอยู่กับปะการัง และดอกไม้ทะเลตามพื้นทะเล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย