ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกล้านปี

แรดดึกดำบรรพ์ (Woolly Rhinoceros)
แมมมอท (Woolly Mammoth)
นกชนิดแรกของโลก
ไดโนเสาร์ทรราชย์ (Tyrannosaurus)
ไดโนเสาร์ใบเรือ (Dimetrodon)
ไดโนเสาร์สเตโกซอรัส (Stegosaurus)
ไดโนเสาร์ไตรเซอราทอป
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแรก
ปลามีปอด
แมงป่องทะเล
แมงป่องทะเลยุคไซลูรียน
ฟองน้ำและแมงกระพรุน
พลับพลึงทะเลและปะการัง
ไทรโลไบท์ (Trilobite)

ไทรโลไบท์(Trilobite)

เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับแมงดาทะเล มีร่างกายแบ่งออกเป็นสามตอน คือ หัว อก และส่วนท้อง ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร พบอยู่มากในยุคแคมเบรียน และไซลูเรียน อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล โดยคลานไปมา ชอบกินเศษอินทรีย์เป็นอาหาร และสูญพันธุ์ไปในช่วงประมาณ 250 ล้านปีมาแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย